Kalp Hastalıklarında Tanı Yöntemleri

Kalp Hastalıklarında Tanı Yöntemleri

 

 

Laboratuar Testleri

Kalp-damar hastalıkları ile ilişkili diğer organ fonksiyonlarının ve kalp damar hastalıkları ile ilişkili risk faktörlerinin değerlendirilmesi, hastalığın seyrinin veya tedavinin yanıtının izlenmesi, oluşabilecek işleme bağlı komplikasyon ve ilaç yan etkilerinin takibi için laboratuar testleri oldukça önemlidir. Kalp-damar hastalık risk durumunuzu belirlemek ve genel check-up amaçlı da laboratuar testlerinden faydalanmaktayız.

Laboratuar testleri; organ (karaciğer, böbrek, tiroid vb.) fonksiyon testleri, vitamin, mineral ve ağır metal düzeyleri, bağırsak sağlığı testleri (mikrobiyom, sindirim ve inflamasyon testleri), besin intolerans testleri, kolesterol paneli, enfeksiyon parametreleri, metabolik fonksiyon parametreleri, hormonlardır.

Kliniğimizde alıp, laboratuara gönderdiğimiz testlerinizin sonuçlarını değerlendirdikten sonra sizinle paylaşmakta ve tedavinizi düzenleyip, ihtiyacınız olan takviye ürünleri planlamaktayım.

Elektrokardiyografi (EKG)

Özellikle ritim ve iletim bozuklukları, kalbin kanlanması, kalp kasının büyümesi gibi anormal durumların tespitinde kullanılan ilk tanı testidir. Elektrokardiyografi, çoğunlukla göğüs ağrısıçarpıntınefes darlığı, baş dönmesi, göz kararması ve bayılma gibi durumlarda istenen temel bir testtir. Herhangi bir riski bulunmayan ve tamamen güvenli bir test yöntemi olan EKG, yalnızca kalbin oluşturduğu elektriksel aktiviteyi kaydeder. Kliniğimizde EKG’nizi çekip, değerlendirmekteyiz.

Ekokardiyografi (EKO)

EKO olarak da kısaltılan işlem ultrasonografik olarak yapılan, radyasyon içermeyen güvenli ve etkin bir tanı aracıdır. Aslında bir kardiyoloji uzmanının en önemli dostu olarak da tanımlayabiliriz😊 Ekokardiyografi ile kalbin yapısı, duvar kalınlıkları, kalp kapak yapısı, kapak hastalıkları, kalp duvar hareketleri, kalp zarının yapısı ve kalpten çıkan büyük damarlarların durumu rahatlıkla değerlendirilebilmektedir. Efor yapmakla nefes darlığınız, çarpıntınız, göğüs ağrınız olduğunda EKG ile birlikte yapılacak ilk tetkiklerden birisi ekokardiyografidir. Ekokardiyografi işlemi kliniğimizde yapılmakta ve sonuç raporu aynı gün size verilip değerlendirilmektedir.

Tansiyon Holter

Tansiyon holter; yeni tanılı hipertansiyon hastalarında, tansiyon düzensizliği olan hastalarda, ilaç yanıtını değerlendirme amaçlı, baş dönmesi, bayılma şikayetleri olan hastalarımızda kullandığımız, 24 saat süreyle her 30 dakikada bir otomatik ölçüm yapıp kaydeden taşınabilir bir cihazdır. Cihaz 30 dakikada bir otomatik ölçüm yaptığı gibi, sorun yaşadığınızda da bir düğmeye basarak tansiyonunuzu ölçüp kayıt altına almasını sağlayabilirsiniz. Cihaz takılı iken günlük yaşamınıza  ve iş hayatınıza devam edebilirsiniz. Kliniğimizde tansiyon holter cihazını takıyor ve 1 gün sonra cihazı çıkardıktan sonra sonucunu değerlendirip sizinle raporu paylaşıyoruz.

24 Saat Ritim Holter

Çarpıntı, baş dönmesi, bayılma gibi şikayetler olması durumunda, ritim bozukluğu tanı ve takibinde, ilaç sonrası değerlendirme durumunda sık kullandığımız, hastanın göğüs duvarına yapıştırılan elektrotlar ile 24 saat kalp ritim kaydı yapan taşınabilir bir cihazdır. Cihaz takılı iken kişi günlük yaşamına ve iş hayatına devam eder. Değerlendirilme süresi sıklıkla 24 saat olup, kişinin şikayet sıklığına göre ritim bozukluğunu teşhis etme ihtimalimizi artırma amaçlı bazen 1 haftaya kadar da olabilmektedir. Kliniğimizde ritim holter cihazı takıyor ve cihazı çıkardıktan sonra değerlendirimemiz sonucu raporu sizinle paylaşıyoruz.

Efor Testi (Stres Testi)

Yürüme veya koşu testi olarak da bilinen efor testi, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı şikayetleri olan hastalarımızda klinik veya hastane ortamında yaptığımız bir testtir. Efor testinin amacı, kalbin strese olan yanıtını değerlendirmektir. İstirahat sırasında göremediğimiz yada kendini gizleyen bazı durumlar efor testi ile ortaya çıkabilmektedır. Efor testinin normal sonuçlanmasına ‘’negatif efor testi’’, herhangi bir tıbbi sorun olması durumuna ‘’pozitif efor testi’’ denir. Efor testinin pozitif olması, kalp damarlarında bir patoloji olabileceği şüphesini düşündürür. Artık taş kuyuya düşmüştür, o taşı çıkaracak olan test kalp damar (koroner) anjiyografisidir.

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (MPS) (Talyum testi) nedir?

Kalp damar sağlığının kontrolünde etkili bir yöntem olarak kullanılan stres testlerinden birisi de kalp sintigrafisidir. Talyum testi kalbi besleyen damarlarda herhangi bir tıkanıklık veya darlık olup olmadığının araştırılmasında, efor testine göre daha iyi sonuç veren bir testtir. Damar yolu ile verilen ve radyoaktif bir madde olan talyum ile istirahat sırasında ve eforda kalp kasının beslenmesi incelenir ve karşılaştırılır. Efor ile kalbin beslenmesinde bir bozulma olup olmadığı testin sonucunu belirler. Test sonucunda damar beslenmesinin bozulduğunu gösterir bir bulgu varsa sonraki işlemimiz kalp damar anjiyografisi olur. Hastane ortamında nükleer tıp kliniklerinde yapılan bu test öncesi gerekli bilgilendirmeler kişilere yapılmaktadır.

Koroner (bilgisayarlı tomografi) BT nedir?

Son yılllarda ilerleyen tomografi teknolojisi ile çok daha iyi görüntü kayıtları aldığımız kullanım sıklığı artan ve halk arasında ‘’sanal anjiyo, tomografik anjiyo, kapalı anjiyo’’ olarak bilinen hastanın damar yolundan opak madde verilerek kalp damarlarının görüntülenmesi yöntemidir. Koroner BT anjiyografi yöntemi, koroner damar yapısını ve damardaki plakların birlikte görüntülenmesini sağlayarak koroner arter hastalığı varlığı, yaygınlığı, ciddiyeti ve yapılacak tedavi planı konusunda önemli katkılar sağlamaktadır. Koroner BT anjiyografi radyoloji kliniklerinde yapılan bir tanı testidir, bu yöntemle darlık veya tıkanıklık olan damarınız açılmaz. Koroner BT sonucunuzda bir damar darlığı veya tıkanıklığı şüphesi varsa, bu durum normal koroner anjiyografi ile doğrulanması gerekir.

Koroner anjiyografi nedir?

Kalp damar yapısının incelenmesinde en doğru sonucu veren tanı işlemidir. Koroner anjiyografi ile kalbin yapısı, kalp odacıkları ve büyük damarlardaki basınç değerleri, özellikle kalp damarlarında daralma veya tıkanıklık olup olmadığı kesin olarak değerlendirilir. Anjiyografi işlemi kasık atardamarınızdan veya el bileği atardamarınızdan yapılır. Giriş yerinden kalbe kadar ilerletilen bir katater yardımı ile opak madde kullanılarak damar görüntüleri alınır. Bazı hastalarımız kendisine daha önce anjiyografi yapıldığını ve  anjiyografi ile damarlarının açıldığını ifade eder, biz de anjiyografi sonucuna baktığımızda damarlarının normal olduğunu görürüz. Koroner anjiyografi de bir tanı testidir. Yapılan anjiyo işlemi ile damarınız açılmaz. Anjiyografi sonucunda tamamen normal damar yapısı ile karşılaşabileceğimiz gibi, daralmış veya tıkanmış bir damar ile de karşılaşabiliriz. Damar tıkanıklığı veya darlığı varsa kişinin durumu değerlendirildikten sonra aynı seansta stent takma işlemi yapılır veya by-pass operasyonundan fayda göreceği düşünülüyor ise kalp-damar cerrahisi kliniğine yönlendirilir.

EnglishTurkish